MVS

Pro čtenáře
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – pokud čtenář potřebuje dokument (knihu, článek), který není ve fondu naší knihovny, lze ho objednat z jiné knihovny. Čtenář hradí příspěvek na poštovné ve výši 30 Kč za 1 knihu, částka se může zvýšit s ohledem na finanční požadavky půjčující knihovny!
K vyřízení vaší žádosti se dostavte buď osobně nebo nám
napište na biblio@knihovnanm.cz.

Pro knihovny
Knihy zasíláme dle reálných nákladů České pošty v roce 2020. Můžete využít elektronickou žádanku nebo nám napište
na biblio@knihovnanm.cz.

Sdílet na Facebook