Dětský web - co kde najdu

Pro snazší orientaci v knihovně jsou knihy pro dětské čtenáře na hřbetě barevně označeny. Jednotlivé barvy  napovídají věk čtenáře, pro které je daná kniha určena.
Naučné knihy jsou rozděleny podle tématu a na hřbetě označeny čísly podle Mezinárodního desetinného třídění. Oblíbené knihy (dívčí románky, o koních, skutečné příběhy, dětské horory a detektivky) jsou řazeny zvlášť, na dobře označených místech.

Věkové kategorie a jejich rozdělení:


Pro začínající čtenáře (i nečtenáře)  knihy označené žlutým proužkem – leporela, říkanky, obrázkové knihy

Pro mladší čtenáře z 1. stupně základních škol jsou knihy označeny zeleným proužkem a řazeny podle prvního písmena příjmení spisovatele

Pro starší čtenáře jsou určeny knihy s červeným označením. Zvlášť jsou vyčleněny knihy pro dívky – dívčí romány.

5

 

51


Naučné knihy jsou označeny na hřbetě bílým proužkem s číslem Mezinárodního desetinného třídění.

Přehled hlavních skupin Mezinárodního desetinného třídění
0
– Všeobecnosti – encyklopedie
15 – Psychologie
2 – Náboženství
3 – Společenské vědy
37 – Pedagogika
39 – Společenský život. Národopis
5 – Přírodní vědy
51 – Matematika
52 – Astronomie
53 – Fyzika
54 – Chemie
55/56 – Geologie
57 – Biologie
58 – Botanika
59 – Zoologie
6 – Užité vědy
61 – Lékařství
62 – Technika
621.3 – Elektrotechnika
629 – Dopravní prostředky
63 – Zemědělství
636 – Chov zvířat
639 – Myslivost. Rybářství
641.5 – Příprava jídel
646 – Šití. Pletení. Háčkování
66/69 – Různý průmysl a řemesla
7 – Umění
745/749 – Umělecká řemesla
75 – Malířství
78 – Hudba
79 – Zábavy. Film. Divadlo
796/799 – Sport
8 – Jazykověda. Literární věda
885 – Česká literatura
9 – Zeměpis
908.437 – Vlastivěda České republiky
92 – Životopisy
93/99 – Dějiny. Dějepis
943.7 – Dějiny České republiky

Sdílet na Facebook