Info pro školy

K návštěvě knihovny zveme jednotlivé třídy mateřských a základních škol.

nebo e-mailem: biblio@knihovnanm.cz


Nabídka pro mateřské školy, základní školy do 7.ročníku a speciální školy do 9. ročníku

Knihovnické lekce slouží pro orientaci v literatuře a v knihovně – pořádají knihovnice. Vstupné zdarma. Délka lekce 45 minut.

 

Každý rok zveme na besedy také spisovatelky a spisovatele, které jsou určeny pro konkrétní školní věk.

Vstupné zpravidla 10-20 Kč.

 

Mateřské školy:

 

Seznámení s knihovnou – prohlídka a ukázky knih pro nejmenší   čtenáře až pro předškoláky.

1/  Co to je knihovna

2/  Jak se chovat ke knize /zábavné a naučné pásmo – základy manipulace s knihou, hygiena četby, co je knihovna a co knihkupectví

3/  Knihy pro tento věk

4/  Tradice, svátky, ........

5/ Jak vznikla země a dinosauři

6/ Hrady, zámky, pověsti

7/ Draci v pohádkách

8/  Lekce dle požadavku konkrétní třídy MŠ

 

Základní školy:

1.třída

1/  Seznámení s knihovnou a prvním čtením : Z pohádky do pohádky.

     Čtení a vyprávění, neumím všechna písmena a jde to!

2/ Slabikář

3/ Jak se chodí za básničkou

4/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

5/Karel Čapek – Devatero pohádek (zjednodušená forma)

6/  Pasování čtenáře na Rytíře krásného slova   - květen  19. a  20. května 2020(upřesníme)

 

2.třída

1/  Jé, já jsem se narodila a jmenuji se kniha  / seznámení s výrobou knihy/

2/  S pohádkou kolem světa

3/  Václav Čtvrtek a jeho knihy

4/ Čtení s porozuměním … .(seznámení s obsahem knihy a  aktivním zapojením dětí k tématu)

5/ Ivona Březinová a Petra Braunová- představení tvorby nejúspěšnějších českých spisovatelek  pro děti

6/ Současná nabídka knih pro začínající  čtenáře - volná forma seznámení s novinkami v dětské literatuře

7/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

3.třída

1/  František Nepil a jeho knihy

2/ Současná literatura pro čtenáře (volná forma nabídky novinek)

3/  Vánoce v knihách

4/ Knihovnická lekce aneb „Jak  kde a co najít...“ ( základní informace o krásné a naučné literatuře a vyhledávání konkrétních knih, spisovatelů, témat, on- line katalog....)

5/ Slušné chování

6/ Sedm divů světa

7/Červená Karkulka jinak (vymyslíme si pohádku po svém)  -  forma tvoření- vtip!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

4.třída

1/ Moderní pohádka  /K. Čapek , M. Macourek, M. Kratochvíl, V. Havel, atd./

2/ Poezie (současná poezie, říkadla)

3/ Kosmas a dějiny písma (vlastivěda)

4/  Nejznámější ilustrátoři dětských knih

5/ Karel IV.(putování časem)

6/ Novoměstské pověsti a historie našeho města (zjednodušená forma)

7/ Knihovnická lekce - on- line katalog – jak si najít sám knihu

v knihovně

8/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

5.třída + 6.třída

1/  Dobrodružná literatura  a dívčí romány

2/ Poezie

3/  Komiks

4/Literární žánry – křížem krážem literaturou

5/Veronika Válková- představení tvorby české spisovatelky, která provází ve svých příbězích mladé čtenáře naší minulostí a to pomocí kouzelného atlasu hlavní hrdinky Báry

6/ Knihovnická lekce – on-line katalog (rychlost vyhledávání- forma soutěže)

7/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

8/ Pověsti novoměstské a regionální+ A.Jirásek

9/ Staré pověsti české

10/Staré řecké báje a pověsti

11/  Slovníky a encyklopedie, on- line katalog, internet

12/ Sci-fi příběhy - FANTASY

 

 

 

7.třída

1/ Poezie pro mládež  (historie a to co je „cool“)

2/ B. Němcová -  současnou formou deníku vyprávění života  B.N.

(v roce 2020 si připomínáme 200 let od narození)

3/ A. Jirásek – život a dílo, region

4/ K. Čapek – J .Čapek – život a dílo

5/ K. Poláček – Bylo nás pět

6/ K.J. Erben - Kytice

7/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

8.+ 9. třídy

1/ Josef Škvorecký – Náchod

2/ Současní čeští spisovatelé + Arnošt Lustig

3/ Jan Neruda a 19. století v Čechách

4/ Divadlo a dramatici – výlet do historie

5/ 2. světová válka v Novém Městě nad Metují (přednáší  autorka, lektorka  Mgr. Lucie Valterová-Koudelková)

6/ Young Adult (pro čtenáře od 12-18 let, zaměřeno na teenagery -  téma a žánry korelují s věkem a zkušenostmi hl.hrdiny - doporučené knihy pro mladé od světových autorů

7/ K. H. Mácha – „Máj“ očima dneška (současná forma vyprávění příběhu, která více přiblíží děj slavného díla)

8/ Lekce dle požadavku konkrétní třídy

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet na Facebook