Dnes: 8–18  Dětské: 8-18

Zítra: 13-18  Dětské: 13-18

Hlavní půjčovna – oddělení pro dospělé je určena čtenářům od 15 let. Nabízí volný výběr beletrie, naučné literatury a časopisů.

Výpůjční doba

PO 8.00–18.00
ÚT 13.00–18.00
ST 8.00–18.00
ČT 8.00–18.00
12.00–16.00
SO 8.00–12.00*

*V období prázdnin je oddělení pro dospělé v sobotu uzavřeno

Půjčování knih a časopisů – výpůjční doba je 6 týdnů –
do této doby je nutné knihy vrátit nebo prodloužit. Prodloužení
je možné provést i telefonicky nebo e-mailem.
V omezeném množství nabízíme také půjčování zvukových nahrávek na MC a CD (ve většině případů se jedná zpracování literárních děl Českým rozhlasem).
S platností od 1. 1. 2011 roční poplatek činí pro dospělé 100 Kč, pro studenty a důchodce 50 Kč.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – pokud čtenář potřebuje dokument (knihu, článek), který není ve fondu naší knihovny lze ho objednat z jiné knihovny. Čtenář hradí příspěvek na poštovné ve výši 30,- Kč za 1 knihu.

Rezervování požadovaných ale momentálně půjčených knih zajistí čtenáři tuto knihu v co nejkratším možném termínu.

On-line katalog – jako pomůcka pro vyhledávání dokumentů slouží on-line katalog na půjčovně a katalog na internetu.

Veřejný internet – pro širokou veřejnost je k dispozici 7 PC v samostatné místnosti v prvním patře. Poplatky viz ceník.

Reprografické služby – tisk, barevný tisk , kopírování do formátu A3 (černobílé). Ceny viz ceník.
Bibliograficko-informační služby – zodpovídání dotazů, rešeršní služba – tedy vyhledávání informačních pramenů na dané téma.
Pořádání besed a dalších kulturně vzdělávacích akcí.

Městská knihovna je veřejná knihovna s univerzálními fondy
a službami. Dále plní funkci střediskové knihovny vůči obecním knihovnám regionu. Zřizovatelem je město Nové Město nad Metují.

NÁVŠTĚVNOST:logo verinternet OK logo ptejtese OK logo wifi OK logo facebook OK logo bukulin OK
logo issuu OK logo blog OK